لیست املاک

  • نوع ملک:

180متر 6خوابه
250متر 6خوابه
134متر 1خوابه
610متر 1خوابه
جهت فروش

زمین 207متری محله9

پردیسان

باغ و زمین6624000000 تومان

207متر 1خوابه
جهت فروش

ویلاباغ 1800 متری فردو

پردیسان

باغ و زمین3150000000 تومان

1800متر 1خوابه
جهت فروش

زمین 280 متری شهرک سازان

پردیسان

باغ و زمین2,016,000,000 تومان

280متر 1خوابه
جهت فروش

ورجان 243متری ویلایی کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلا583,200,000 تومان

243متر 6خوابه
جهت فروش

کهک 212متری ویلایی

پردیسان

خانه و ویلا1,600,000,000 تومان

212متر 2خوابه
جهت فروش

زمین محله 9

پردیسان

باغ و زمین1,600,000,000 تومان

245متر 1خوابه
جهت فروش

180 متری اقلیمی

پردیسان

خانه و ویلا1,900,000,000 تومان

180متر 1خوابه
جهت فروش

آپارتمان۴خواب

انسجام

آپارتمانتوافقی

200متر 4خوابه
103متر 2خوابه
جهت فروش

محله 8 -96متری

پردیسان

آپارتمان825,000,000 تومان

96متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

شهرک 77متری 3 واحدی

پردیسان

آپارتمان492,000,000 تومان

77متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

بصیرت 64متری

پردیسان

آپارتمان440,000,000 تومان

64متر 1خوابه
جهت فروش

هویزه 75متری

پردیسان

آپارتمان520,000,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت فروش

ابوطالب 61متری تک بلوک

پردیسان

آپارتمان500,000,000 تومان

61متر 1خوابه
جهت فروش

امام صادق 93متری

پردیسان

آپارتمان883,000,000 تومان

93متر 2خوابه
جهت فروش

ابوطالب 81متری

پردیسان

آپارتمان550,000,000 تومان

81متر 2خوابه
جهت فروش

میدان پردیس 60متری

پردیسان

آپارتمان500,000,000 تومان

60متر 2خوابه
جهت فروش

هویزه 95متری

پردیسان

آپارتمان700,000,000 تومان

95متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

استقلال 80متری کلیدنخورده

پردیسان

آپارتمان604,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت فروش

سبلان 85متری 2واحدی

پردیسان

آپارتمان722,000,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت فروش

موتلفه 86متری

پردیسان

آپارتمان668,000,000 تومان

86متر 2خوابه
جهت فروش

هویزه 95متری

پردیسان

آپارتمان750,000,000 تومان

95متر 2خوابه
جهت فروش

موتلفه 80متری

پردیسان

آپارتمان520,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت فروش

هویزه 83متری

پردیسان

آپارتمان664,000,000 تومان

83متر 2خوابه
جهت فروش

انقلاب اسلامی 80متری

پردیسان

آپارتمان602,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت فروش

استقلال 84متری فول امکانات

پردیسان

آپارتمان564,000,000 تومان

84متر 2خوابه
جهت فروش

اقلیمی 97متری

پردیسان

آپارتمان776,000,000 تومان

97متر 2خوابه
جهت فروش

موتلفه 84متری

پردیسان

آپارتمان564,000,000 تومان

84متر 2خوابه
جهت فروش

مومن پور 93متری

پردیسان

آپارتمان855,000,000 تومان

93متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

گشایش 347متری

پردیسان

باغ و زمین4823000000 تومان

347متر 1خوابه
جهت فروش

محله9 - 247متری

پردیسان

باغ و زمین1,976,000,000 تومان

247متر 1خوابه
جهت فروش

گل صرمی 250متری

پردیسان

باغ و زمین2500000000 تومان

250متر 1خوابه
جهت فروش

شجاعت 83متری

پردیسان

آپارتمان581,000,000 تومان

83متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

بصیرت 80متری

پردیسان

آپارتمان450,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت فروش

امام صادق 93متری

پردیسان

آپارتمان744,000,000 تومان

93متر 2خوابه
جهت فروش

بصیرت 81متری

پردیسان

آپارتمان500,000,000 تومان

81متر 2خوابه
جهت فروش

استقلال 85متری

پردیسان

آپارتمان563,000,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت فروش

بصیرت 66متری

پردیسان

آپارتمان411,000,000 تومان

66متر 1خوابه
جهت فروش

محله 8 - 84متری

پردیسان

آپارتمان682,000,000 تومان

84متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

اقبال 180متری فول امکانات

پردیسان

آپارتمان2300000000 تومان

180متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

سبلان 125 متری

پردیسان

آپارتمان1,110,000,000 تومان

125متر 2خوابه
جهت فروش

ابوطالب 86متری

پردیسان

آپارتمان637,000,000 تومان

86متر 2خوابه
جهت فروش

اندیشه 55متری

پردیسان

آپارتمان380,000,000 تومان

55متر 1خوابه
جهت فروش

محله9 - 247متری

پردیسان

باغ و زمین2,103,000,000 تومان

247متر 1خوابه
جهت فروش

محله9 - 247متری

پردیسان

باغ و زمین2,103,000,000 تومان

247متر 1خوابه
جهت فروش

اندیشه 109متری

پردیسان

آپارتمان715,000,000 تومان

109متر 3خوابه
جهت اجاره

موتلفه 90متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

90متر 2خوابه
جهت فروش

اقبال 240متری

پردیسان

باغ و زمین2400000000 تومان

240متر 1خوابه
جهت فروش

اسوه 74متری

پردیسان

آپارتمان530,000,000 تومان

74متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

بصیرت 68متری

پردیسان

آپارتمان430,000,000 تومان

68متر 1خوابه
جهت فروش

موتلفه 65متری

پردیسان

آپارتمان485,000,000 تومان

65متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

البرز 141متری تک واحدی

پردیسان

آپارتمان1,400,000,000 تومان

141متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

خیابان استقلال 75 متری

پردیسان

آپارتمان430,000,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت فروش

جاده ورجان 81 متری

پردیسان

آپارتمان658,000,000 تومان

81متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

سلمان فارسی 75 متری 2 واحدی

پردیسان

آپارتمان580,000,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان اردیبهشت 116 متری

پردیسان

آپارتمانتوافقی

116متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

خیابان شجاعت 102 متری

پردیسان

آپارتمان721,000,000 تومان

102متر 2خوابه
جهت فروش

هویزه 75 متری

پردیسان

آپارتمانتوافقی

75متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

هویزه 82 متری

پردیسان

آپارتمان656,000,000 تومان

82متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان هویزه 75 متری

پردیسان

آپارتمان580,000,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان اقلیمی 100 متری

پردیسان

آپارتمان750,000,000 تومان

100متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان اندیشه 85 متری

پردیسان

آپارتمان600,000,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

خیابان اردیبهشت 93.25 متری

پردیسان

آپارتمان625,000,000 تومان

93متر 2خوابه
جهت فروش

اندیشه 97 متری

پردیسان

آپارتمان970,000,000 تومان

97متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان اندیشه 110 متری

پردیسان

آپارتمانتوافقی

110متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

هزاره چهارم 87 متری

پردیسان

آپارتمان670,000,000 تومان

87متر 2خوابه
جهت فروش

ویلایی 180متری کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلا3300000000 تومان

180متر 4خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

خیابان اقلیمی 101 متری

پردیسان

آپارتمان1,000,000,000 تومان

101متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

تیراژه 77 متری

پردیسان

آپارتمان590,000,000 تومان

77متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

نشاط 83متری

پردیسان

آپارتمان597,600,000 تومان

83متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

اقلیمی 202متری

پردیسان

باغ و زمین1,696,000,000 تومان

202متر 1خوابه
جهت فروش

اندیشه 87متری

پردیسان

آپارتمان550,000,000 تومان

87متر 2خوابه
100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

دهلاویه 112 متری

پردیسان

آپارتمان870,000,000 تومان

112متر 2خوابه
جهت فروش

خیابان تلخابی 60 متری

پردیسان

آپارتمان380,000,000 تومان

60متر 1خوابه
جهت فروش

خیابان تلخابی 60 متری

پردیسان

آپارتمان390,000,000 تومان

60متر 1خوابه
جهت فروش

محله8 - 88 متری تک واحدی

پردیسان

آپارتمان601,000,000 تومان

88متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

نژادخواه 89 متری

پردیسان

آپارتمان654,000,000 تومان

89متر 2خوابه
جهت فروش

هویزه 101متری

پردیسان

آپارتمان765,000,000 تومان

101متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

احمد کوچکی 88متری

پردیسان

آپارتمان631,000,000 تومان

88متر 2خوابه
جهت فروش

سبلان 100متری 2واحدی

پردیسان

آپارتمان780,000,000 تومان

100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

بلوار تقوی 80متری

پردیسان

آپارتمان680,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت فروش

بصیرت 66 متری

پردیسان

آپارتمان390,000,000 تومان

66متر 1خوابه
جهت فروش

بصیرت 87متری

پردیسان

آپارتمان780,000,000 تومان

87متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

فقاهت 78متری

پردیسان

آپارتمان580,000,000 تومان

78متر 2خوابه
جهت فروش

سبلان 87متری 2 واحدی

پردیسان

آپارتمان632,000,000 تومان

87متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

سبلان 103 متری

پردیسان

آپارتمان950,000,000 تومان

103متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

بصیرت 76متری

پردیسان

آپارتمان520,000,000 تومان

76متر 2خوابه
جهت فروش

محله9 - 225متری

پردیسان

باغ و زمین1,642,000,000 تومان

225متر 1خوابه
جهت فروش

نجات خواه 70 متری تک واحدی

پردیسان

آپارتمان500,000,000 تومان

70متر 2خوابه
جهت فروش

موتلفه 86 متری

پردیسان

آپارتمان603,000,000 تومان

86متر 2خوابه
جهت فروش

گشایش 250متری

پردیسان

باغ و زمین2300000000 تومان

250متر 1خوابه
جهت فروش

هویزه 95متری

پردیسان

آپارتمان740,000,000 تومان

95متر 3خوابه
180متر 3خوابه
جهت فروش

دهلاویه 180 متری تجاری مسکونی

پردیسان

خانه و ویلا7980000000 تومان

180متر 6خوابه
جهت فروش

ویلایی 185متری گشایش

پردیسان

خانه و ویلا2,127,000,000 تومان

185متر 3خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

140متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

100متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

140متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

97متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

87متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

120متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

126متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

94متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

92متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

81متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

80متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

75متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

86متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

68متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

68متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

75متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

83متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

87متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

50متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

400متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

76متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

75متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

87متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

120متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

100متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

495متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

65متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

324متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

300متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

188متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

70متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

88متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

288متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

180متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

288متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

77متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

77متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

78متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

80متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

180متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

185متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

94متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

88متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

100متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

60متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

70متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

83متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

288متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

87متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

70متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

105متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

60متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

115متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

100متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

170متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

80متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

202متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

92متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

103متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

82متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

90متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

100متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

176متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

87متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

130متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

130متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

83متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

82متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

92متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

130متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

155متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

65متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

396متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

180متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

95متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

95متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

287متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

90متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

300متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

79متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

155متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

زمینتوافقی

2500متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

68متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

126متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت فروش

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

147متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

180متر ?خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

نامعلوم

شخصی ویلاییتوافقی

300متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

95متر ?خوابه
جهت اجاره

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

85متر ?خوابه
جهت فروش

نامعلوم

آپارتمانتوافقی

103متر ?خوابه

همین الان برای مشاوری ملک خود توسط مشاوران املاک خانه سبز اقدام نمایید!

مشاورین خانه املاک خانه سبز در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت جهت هماهنگی های لازم

گروه مشاورین املاک خانه سبز پس از سالها تلاش وتجربه درخشان درکلیه امور ملکی ، با جذب افراد متخصص ، کارآمد ومعتمد ، تا به امروز توانسته با یاری خداوند متعال خدمات شایانی به کلیه مشتریان گرامی ارائه دهد.

آمار املاک ثبت شده

  • تعداداملاک ثبت شده جهت فروش: 1476
  • تعداد املاک ثبت شده جهت رهن و اجاره: 149
  • تعداد کل املاک ثبت شده:1625
  • تعداد املاک فروش رفته:: 666
  • تعداد املاک رهن و اجاره رفته: 64

تماس باما

  • قم، پردیسان، بلوار۲۲بهمن، خیابان اقلیمی، خیابان شهید اکبری، خیابان لاله

  • +98 25 3320 65 57 :: +98 912 853 21 60
  • info@kh-sabz.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مشاورین املاک خانه سبز می‌باشد.